Δημοσιεύσεις

Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2016
ΕΚΘΕΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2015
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31/12/2015
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2014
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31/12/2014
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2013
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31/12/2013
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2013
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31/12/2012
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2012
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31/12/2011
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2011
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31/12/2010
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31/12/2009
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31/12/2008
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31/12/2007

Ισολογισμοί

ΠΑΣΙΑΛ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΠΑΣΙΑΛ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΠΑΣΙΑΛ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
ΠΑΣΙΑΛ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΠΑΣΙΑΛ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
ΠΑΣΙΑΛ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
ΠΑΣΙΑΛ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009
ΠΑΣΙΑΛ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008
ΠΑΣΙΑΛ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007
ΠΑΣΙΑΛ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006
ΠΑΣΙΑΛ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005
ΠΑΣΙΑΛ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004