Επικοινωνία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ

Α.Φ.Μ.: 096197727 – Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΔΡΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4 – ΑΘΗΝΑ – 104 31 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 – ΑΘΗΝΑ – 10557 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΗΛ: 210 52 30 517

FAX: 210 52 30 281